VEVO Plaagdierbeheersing

Integrated Pest Management

VEVO Plaagdierbeheersing

VeVo Plaagdierbeheersing specialisten in het bestrijden ongedierte.

Vevo plaagdierbeheersing is een gecertificeerd bedrijf dat zich bezighoud met ongediertebestrijding, waarbij het bestrijden volgens IPM (geïntegreerde plaagdierbeheersing) en het welzijn van de klant voorop staat. Na het behalen van het certificaat “beheersing plaagdieren en houtaanstaande organismen”, worden er regelmatig aanvullende cursussen gevolgd om meer kennis te verrijken en om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Hierdoor kunnen we de klant nog beter bedienen en daarmee ook de kosten van een bestrijding zo laag mogelijk houden

IPM (Integrated Pest Management)

IPM is de nieuwe wettelijke norm. Voorheen werd de nadruk gelegd op bestrijden met biociden, echter biociden zijn schadelijk voor mens, dier en milieu en bij het inzetten van ervan is er dan ook een groot risico op doorvergiftiging, wat voorkomen dient te worden. Bij het bestrijden volgens IPM wordt de nadruk gelegd op het weren van de plaagdieren en zal het inzetten van biociden de laatste stap zijn in een bestrijdingsplan.

Dit vergt een goede communicatie en/of samenwerking tussen opdrachtgever en de plaagdierbeheerser. Hiervoor zal bij het inschakelen van Vevo plaagdierbeheersing er eerst een introductiegesprek plaats vinden met een aanvullende inspectie van risico’s. In sommige gevallen is het mogelijk om direct maatregelen te treffen, maar in de basis wordt van het introductiegesprek en de inspectie een rapport opgesteld, waarin wordt aangegeven of er plaagdieren zijn aangetroffen, er sporen zijn aangetroffen en welke risico’s door aanwezigheid van de plaagdieren aan de orde zijn.

Tevens wordt in het rapport aangegeven welke preventieve maatregelen nodig zijn om introductie, vestiging en ontwikkeling van populaties te voorkomen.

Veelal is na het toepassen van deze maatregelen een bestrijding met biociden niet meer noodzakelijk zijn en wordt het doel van IPM.

Ontzorgen:

Vevo plaagdierbeheersing is aangesloten bij De Onderhoudsgroep Noord Nederland BV. Door de samenwerking met de bedrijven binnen De Onderhoudsgroep zijn we in staat om de preventieve maatregelen voor u op te lossen en waarbij Vevo Plaagdierbeheersing te allen tijden het aanspreekpunt van de klant zal blijven.