Privacy verklaring

Privacy verklaring

VeVo Plaagdierbeheersing levert, installeert en onderhoud diverse elektronische beveiligingsapparatuur. Om deze diensten volledig te kunnen leveren verwerkt VeVo Plaagdierbeheersing persoonsgegevens.

Contactgegevens

VeVo Plaagdierbeheersing
Zuiderdiep 273
9521 AH Nieuw-Buinen

Telefoon: +0627439037
Website: https://www.vevo-plaagdierbeheersing.nl
E-mail: info@.vevo-plaagdierbeheersing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VeVo Plaagdierbeheersing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die VeVo Plaagdierbeheersing verwerkt:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adresgegevens
  • Bedrijfsgegevens*
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Installatiegegevens van het geleverde product.
  • Contact historie met ons bedrijf.
  • Historie van de geleverde diensten.
  • Aansluitnummer bij een alarmcentrale.

*indien zakelijke klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VeVo Plaagdierbeheersing verwerkt uw persoonsgegevens om de goederen en diensten correct bij u te kunnen afleveren. Hierbij kunt u denken aan facturering, het oplossen van storingen, het uitvoeren van onderhoud en het correct installeren van het product.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VeVo Plaagdierbeheersing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VeVo Plaagdierbeheersing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of voor het leveren van onze diensten. Derde partijen zullen dan ook enkel de beschikking krijgen over gegevens die voor hen noodzakelijk zijn.

Nieuwsbrieven of reclame

VeVo Plaagdierbeheersing zal geen ongewenste reclame sturen of u voorzien van een nieuwsbrief zonder dat daar aanvraag voor is gedaan. Berichtgevingen vanuit VeVo Plaagdierbeheersing zullen enkel zijn voor informatieve doeleinden. Indien u wel toestemming heeft gegeven voor een nieuwsbrief o.i.d. kunt u dit ten allen tijden intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VeVo Plaagdierbeheersing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VeVo Plaagdierbeheersing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vevo-plaagdierbeheersing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VeVo Plaagdierbeheersing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vevo-plaagdierbeheersing.nl

Klachten over uw privacy

Indien u klachten heeft over uw privacy kunt u dit melden aan VeVo Plaagdierbeheersing via mail of telefonisch. Hierdoor zal er samen gekeken kunnen worden naar een oplossing. VeVo Plaagdierbeheersing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact opnemen met VeVo Plaagdierbeheersing

Telefoonnummer: 0627439037
E-mail: info@vevo-plaagdierbeheersing.nl
Post: Zuiderdiep 273 - 9521 AH Nieuw-Buinen

Laatst gewijzigd: 1-11-2023