Steenmarters tegenhouden

Steenmarters tegenhouden

De steenmarter is een roofdier en zorgen in steeds meer delen van Nederland voor overlast. Met name in de grensstreken met Duitsland zorgt de steenmarters voor grote overlast. In verband met de beschermde status die ze genieten mogen ze niet gevangen of verjaagd worden.

Hoe ziet een steenmarter eruit

De steenmarter is zonder staart ongeveer een halve meter lang, de staat is  ongeveer de helft van de lichaamslengte lang is. De steenmarter weegt ongeveer 1,5-2 kg. Ze zijn grijsbruin van kleur met een wit gevorkte bek. De steenmarter lijkt enorm op de boommarter, echter is deze veel schuwer. De sporen zijn te herkennen aan de 5 kussentjes in de voetzolen (een kat heeft er vier). Deze zijn zo groot dat ze tegen elkaar aanliggen. Elke poot heeft 5 tenen met hele scherpe nagels.

Hoe leeft de steenmarter

De steenmarter is een echte alleseter, echter de voorkeur gaat uit naar dierlijk voedsel. Ze eten bijvoorbeeld vogels, muizen, ratten, kikkers en kippen, maar ook kleiner dieren als rupsen, worden gegeten.

De steenmarter leeft solitair in hun eigen territorium en wanneer een steenmarter verjaagt wordt uit zijn territorium wordt deze waarschijnlijk op korte termijn ingenomen door een andere. Binnen hun territorium heeft ze meerder schuilplaatsen. Ze heeft een aparte plaats welke ze gebruikt als latrine, vaak bevindt zich deze vlak naast haar slaapplaats. In de zomer schuilt de steenmarter in houtwallen, hopen takken, boomholtes ed. en in de zomer het liefst in gebouwen.

De steenmarter is vooral ’s nachts actief, waarbij ze in de zomer actiever zijn als in de winter. Een volwassen steenmarter kan in één nacht wel 10 kilometer afleggen. De steenmarter is een uitstekende klimmer en kan sprongen maken van wel 1,5 meter ver. Het is een dier die kan zwemmen, maar doet dit niet graag en aan graven heeft ze een hekel.

Hoe ontwikkelt de steenmarter zich

De steenmarter krijgt in maart/april 2-4 jongen en de jongen zijn na ca. 3 maanden zelfstandig.

Uiteindelijk kan een steenmarter wel 10 jaar oud worden.

Hoe herken je de aanwezigheid van de steenmarter

 • Door de uitwerpselen, deze zijn meestal zwart van kleur met een gedraaide punt. De uitwerpselen zijn ca. 4-8 cm lang en 0,5-1,5 cm dik
 • Bijt- en krabschade aan, isolatiematerialen, kabels en rubbers
 • Loop- en sleepsporen.
 • Geuroverlast door uitwerpselen of restanten van kadavers.
 • Geluidsoverlast. Dit kan enorm zijn, vooral wanneer ze jongen hebben gekregen.

Welke schade kan de steenmarter veroorzaken

De steenmarter is niet gevaarlijk, echter als ze in het nauw gedreven worden kunnen ze aanvallen. Een beet van de steenmarter kan dan de veroorzaker van de ziekte Rabiës (hondsdolheid) zijn. 

De steenmarter kruipt ook regelmatig onder motorkappen, waar ze een ravage aan doorgebeten kabels kunnen veroorzaken. In en om het huis kan de steenmarter veroorzaker zijn bijt- en krabschade, stank- en geluidoverlast.

Hoe zorgen we ervoor dat de steenmarter buiten blijft.

In Nederland mag geniet de steenmarter van een beschermde status en mag dus niet bestreden worden. De steenmarter mag alleen bestreden worden als men over een ontheffing beschikt of wanneer er een provinciale vrijstelling is en dan alleen maar verjagen of door wering. Het is verboden om de vaste schuilplaatsen van de steenmarters te vernielen of te beschadigen en bestrijden met gif of op een andere manier kan een forse boete opleveren met waarschijnlijk een strafrechtelijke vervolgen.

Enkele voorbeelden om dit te voorkomen dat de steenmarters in huis komen:

 • Gladde geveldelen van ca. 1,50 meter breed toepassen, zodat de steenmarter hier niet langs naar boven kan klimmen.
 • Openingen in woningen en gebouwen dienen marterdichtgemaakt te worden.
 • Zorg ervoor dat riolen zich in een goede staat verkeren en plaats gegalvaniseerde bolrooster op hemelwaterafvoeren in de dakgoten.
 • Zorgen voor onderhoud van erven en terreinen, waarbij dichte begroeiing tegen gebouwen voorkomen.
 • Verwijder overhangende takken.
 • Steenmarter houdt niet van lawaai en hondenharen.
 • Zorg ervoor dat opgeslagen goederen vrij van de wanden staan en dat begroeiingen ca. 60 cm vrij van de gevel staan.