Mollen-bestrijden

Mollen-bestrijden

De mol is een zoogdier welke het merendeel van zijn leven onder de grond doorbrengt.

Hoe ziet een mol eruit

De mol is ongeveer 13-15 cm lang en heeft een staart die niet langer is dan 4 cm. Een mol weegt ongeveer 30-60 gram, heeft een fluweelzachte huid en die is meestal zwart van kleur, echter dit kan ook afwijken. Dit varieert van wit, lichtbruin tot goudkleurig. De poten van een mol zijn groot, breed en hebben brede lange nagels. De handpalmen zijn naar buiten gedraaid, waardoor ze goed kunnen graven.

Hoe leeft de mol

De mol leeft solitair en heeft een territorium waar over het algemeen geen andere mollen in getolereerd worden, maar verschillende territoria kunnen elkaar soms overlappen en gemeenschappelijke tunnels bevatten, welke bijvoorbeeld naar water lijden. Een mannetjes mol heeft een territorium van ca. 3000 m2 en een vrouwtje van ca. 2000 m2. De mol maakt een nest op ca 50 cm diepte en heeft een omtrek van ca. 25 cm. De mol heeft een voorkeur voor humusrijke grond. De grond mag niet te zandig, te vochtig of te stenig zijn. De mol is een is een insecteneter. Ze leven hoofdzakelijk van de wormen en insectenlarven welke in hun gangen terecht komen, maar ook insecten, spinnen, slakken en kevers worden genuttigd wanneer deze in zijn gangenstelsel terecht komen.

De mol komt voornamelijk voor in loofwouden en graslanden, maar ook in tuinen, parken, boomgaarden. De mol graaft diepe en ondiepe gangen tot 1 meter diep. Bij het graven ontstaan de bekende molshopen. De lengte van een gangenstelsel kan wel 60 meter bedragen en een mol doet er ongeveer 4 uur over om zo’n gangenstelsel uit te graven. De mol onderhoud de gangen goed en sluit opening aan de binnenzijde af. De mol kan ook achterwaarts door zijn gangen kruipen.

Hoe ontwikkelt de mol zich

In februari tot april zoeken de mannetjes de vrouwtjes op. Ze verlaten dan hun territorium en graven lange mollenritten om bij de vrouwtjes te komen. De mol is na 11 maanden geslachtsrijp en na een draagtijd van ca. 28 dagen werpt het vrouwtje 3 tot 6 jongen. De jonge mollen worden naakt geboren. Na 2 maanden worden de jongen verstoten en gaan ze op zoek naar hun eigen territorium. De mol kan 3 jaar oud worden, maar in de praktijk blijkt dat maar 40% het eerste jaar overleeft en uiteindelijk maar 2% 3 jaar oud wordt.

De mol heeft ondergronds geen natuurlijke vijanden m.u.v. zijn eigen soortgenoten. Doordat de mol nog wel eens in gazons en weilanden voorkomen is de mens de grootse vijand van de mol. Natuurlijke vijanden zijn roofvogels, katten, reigers, hermelijnen enz.

In het begin van deze eeuw was de mol een beschermd dier, maar sinds maart 2005 is dit opgeheven.

Hoe herken je de aanwezigheid van een mol

  • Door de molshopen die een mol tijdens het graven achterlaat.
  • De uitwerpselen van een mol zijn tussen de 3 en 20 mm lang en hebben een doorsnede van 2-5 mm. Vaak zijn ze aan één kant puntig en aan de andere kant stomp. De uitwerpselen worden haast nooit aangetroffen.
  • De sporen van een mol zijn te herkennen doordat de voorpoten kleine puntjes achterlaten en de achterpoten hebben vijf tenen met lange nagels.

Welke schade kan de mol veroorzaken

Door het graven van lange gangen en het achterlaten van grote molshopen kunnen complete gazons geruïneerd worden

Hoe mollen te bestrijden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen

De mol wordt mechanisch bestreden door middel van klemmen. Deze worden in de ritten van de mollen geplaatst. De mol wordt ook wel eens verjaagd door middel van ultrasone geluiden. Wanneer een mol gevangen moet worden zonder hem te doden, kan een mollenkoker geplaatst worden. Tevens kunnen mollen verjaagd worden door middel van trillingen. Hiervoor worden apparaten op zonne-energie gebruikt welke de trillingen verspreiden. Hoe bestrijden we door gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

De mol wordt ook wel eens met tabletten op basis van aluminiumfosfide bestreden, echter is hiervoor een speciaal diploma nodig.